Archív -15.9.2011

1
Start Up, Start Up, Start Up… Neukazujte karty!

Start Up, Start Up, Start Up… Neukazujte karty!

Všade samý StartUp. Všade samý šikovný mladý človek, ktorý ide urobiť dieru do sveta. Som rád, že sa niečo deje, len dosť nechápem túto „nutnosť publicity“. Chcem vidieť tento úžasný článok celý!

Copyright © 2016 Štefan Polgári